Itzuli orri osora

Substantzien egoera

Gehienetan, ekuazio kimikoetan, erreakzionatzaileen eta produktuen egoera fisikoari edo erreakzioaren baldintzei buruzko informazioa jartzen da. Substantzien egoerak parentesi artean jartzen dira, ekuazioaren ondoan.

(g) gasentzat

(l) likidoentzat

(s) solidoentzat

2HgO(s) ® 2Hg(l) + O2(g)