Itzuli orri osora

Probabilitatearen adierazpena

Gehienetan, probabilitatearen zenbatekoa adierazteko 1 zenbakiaz baliatzen gara (adibidez, 0,6). Hala ere, egunerokoan ehunekoa erabili ohi dugu, eta ildo horretatik honelakoak esaten ditugu gaixotasun batez ari garenean: «horrek %80 du bere alde erabat sendatzeko».