Itzuli orri osora

Zatikizko adierazpenetako erroreak

Zatiki baten adierazpen hamartarra zenbaki hamartar periodikoa izanez gero, ebazpen horren hurbilketak egin ohi dira sarri. Adibidez, 1/3 = 0,33333... Kasu praktikoetan 0,33 gisa idaztea nahikoa da. Horrela eginez gero, balorean errore bat sartuko da, termino absolutuetan neur daitekeena (errore absolutua, berdin benetako eta hurbilekoaren arteko balorea) edo erlatiboetan ere neur daitekeena (errore absolutuaren eta benetakoaren arteko zatidura, eskuarki ehunekoetan adierazia).