Itzuli orri osora

Aldakuntza-koefizientea

Estatistika-ikerketetan erabiltzen den sakabanatze erlatiboko parametrorik ohizkoena aldakuntza-koefizientea da, Pearson-en indizea izenaz ezagutzen dena. Desbiderapen tipikoa eta batez besteko aritmetikoaren arteko zatidura da, hau da:

Irudiko Gauss-en kanpaietan ikusi bezala, bariantzaren balio garaiek kurbak zanpatzen dituzte.