Itzuli orri osora

Adibideak

Aurkako gertaeren edo gertaera osagarrien adibidea.

Gertaera estokastiko bateraezinen adibidea.

Gertaeren bilketaren adibidea: zenbaki bikoitia edo zenbaki lehena ateratzea

A = { 2, 4, 6}
B = { 2, 3, 5}
A È B = {2, 3, 4, 5,6}

Gertaeren ebaketaren adibidea:
bikoitia eta lehena den zenbaki bat ateratzea:

A = { 2, 1, 4, 6}
B = { 2, 3, 5}
A Ç B = {2}

Laplaceren arauaren adibide praktikoa:

A = «Bikoitia ateratzea»