Itzuli orri osora

Aditz-sintagma kopulatiboa (ASK)

Aditz-kopulatiboa (ser, estar eta parecer) eta atributuak aditz-sintagma kopulatiboa egituratzen dute (ASK). Bere barnean, aditzari kopula funtzioan eduki lexikoa faltatzen zaio, eta subjektua eta atributuaren arteko lotura-elementu soil bezala jarduten du.

Esaldi kopulatiboetan, atributua da eta ez aditza, izen-sintagma subjektuko ezaugarri semantikoak aukeratzen dituena: horrela, cariñoso bezalako atributuak, subjektu gisa izaki bizidun bat egotea inplikatzen du: (La hija es cariñosa, baina ez *El monte es cariñoso).