Itzuli orri osora

Atributuaren ezaugarriak

  • Atributuaren ezabatzeak, esaldi ez gramatikala ala esaldian esanahi aldaketa bat eragiten du:
    Javier parece distraído Þ *Javier parece.
    La anciana no estaba cansada Þ La anciana no estaba.
  • Atributuak, lo forma pronominalagatik ordezkapena onartzen du:
    Este niño parece listo. Þ Este niño lo parece.