Itzuli orri osora

Laburtzeko mekanismoak

Produktuaren bikaintasunak deskribatzeko mekanismorik erabilienak honako hauek dira:

· Lexikoa aukeratzea.

· Adjektiboaren graduak (7. gaia ikusi), batez ere nagusitasun konparaziokoa, konparatzeko bigarren osagairik gabe, eta erabateko superlatiboa.

· Batik bat produktuaren aurkezpena, produktua markarekin lotzeko helburua duelarik.