Itzuli orri osora

Deixia

Egoera-faktoreei (igorlea, hartzailea, espazioa eta komunikazioaren denbora) erreferentzia egiten dieten zeinuak (deiktikoak) erabiltzean oinarritzen den jarduera linguistikoa da.

Zeinu horiek izenordainak, posesiboak, erakusleak, aditzondoak, aditz-desinentziak, etab. dira.