Itzuli orri osora

Esamolde anaforikoak

Anaforikoak izango dira, zeinuak, hitzak edo esamoldeak, zeinen esanahia aurretik esandako edo enuntziatuan esango diren hitzei esker ezagutzen baita. Bi zeinuk erreferente bera dutenean, korreferenteak direla esan ohi da.

Deiktiko guztiak anaforiko gisa erabil daitezke, baina maizen agertzen direnak izenordainak (pertsona-izenordainak, erlatiboak, erakusleak edo zenbakizkoak) eta adberbioak dira.