Itzuli orri osora

Funtzioaren araberako sailkapena

Bada beste sailkapen bat, funtzioa kontuan hartuta, aditzondo erakusleak (aquí, entonces, luego, así...), erlatibozko aditzondoak (donde, cuando, como) eta aditzondo galdetzaileak (dónde, cuándo, cómo ) bereizten dituena.