Itzuli orri osora

Aditzondoaren mailak

Adjektiboak bezala (7. gaia ikusi), aditzondoak esanahiaren araberako mailak onartzen ditu:

· Maila positiboa: aditzondoak egoera besterik adierazten ez duenean. Vive arriba.

· Maila konparatiboa: (nagusitasuna, berdintasuna, gutxiagotasuna): konparazioaren bidez egoera bat adierazten dute: Vive más lejos que tú.

· Maila superlatiboa: intentsitate bizienenean ematen den egoera adierazten du: Vive muy lejos/ Vive lejísimos.