Itzuli orri osora

Kontsonante taldeak

Kontsonante batzuk hitz baten barnean elkartzen dira eta kontsonante taldeak osatzen dituzte. Kontsonanteak silaba beraren barnean edo ezberdinetan egon daitezke (construc-ción, instalar). -cc- eta bere eratorriei (-ct-) dagokionez, silaba ezberdinetakoak izaten dira kontsonante horiek (redac-ción, traduc-tor).

Gaur egun joera kontsonante talde horiek sinplifikatzea dela ikus dezakegu; batik bat gn-, ps-, mn- (nomo, sicólogo) hasierako taldeetan eta -ns-hitz barneko taldeetan (traslúcido).