Itzuli orri osora

Amaierako z-ren eta d-ren neutralizazioa

Kontsonantez amaitzen diren hitzak z-z idatzi behar dira euren plurala -ces (luz) bada, eta aldiz, d-z plurala -des (casualidad) bada. Kontsonantez amaitzen diren hitzak z-z idatzi behar dira euren plurala -ces (luz) bada, eta aldiz, d-z plurala -des (casualidad) bada. Agintera z-z idatzi behar da hacer aditzaren bigarren pertsonaren singularrean (haz), eta d-z aditz guztien bigarren pertsonako pluralean (bajad). Izen bereziei dagokienez, batzuk z-z (Jerez) eta beste batzuk d-z idatzi behar dira (Madrid).