Itzuli orri osora

X-n erabilera

X-z idatzi behar dira:

· Hitz elkarketarako elementuez hasten diren hitzak: xeno-, atzerritar; xero-, lehor; xilo-, egur...

· Ex- ondorengo silaben aurretik doanean: ce-, ci-, pla-, ple-, plo-, pre-, pri- eta pro-. Salbuespenak: escena, escéptico, escindir, esplendor eta espliego.

· Ex- eta extra- aurrizkiak dituzten hitzak.

· X-z idazten diren hitzen eratorri eta elkartuak.