Itzuli orri osora

G-ren erabilera

G-z idazten dira:

· -Ger edo -gir-ez amaitzen diren aditzak. Salbuespenak: tejer, crujir, coger eta rugir.

· Zenbaki ordinalak egiteko atzizkiak: -gésimo, -gesimal: vigésimo, vigesimal.

· Geo-z hasten diren hitzak: geometría, geodesia.

· G-z idazten diren hitzen eratorri eta elkartuak: dirigente, sobrecoger.