Itzuli orri osora

J-ren

J-z idatzi behar dira ondorengoak:

  • Je-z amaitzen diren hitzak. Salbuespenak: falange, faringe eta laringe: traje, eje.
  • Aje-z edo eje-z hasten diren hitzak. Salbuespenak: agencia, agenda: ajeno, ejército.
  • Euren infinitiboetan g-rik edo j-rik ez duten aditzen iraganaldiak: dije, trajiste.
  • Jar eta jear-ez amaitzen diren aditzen adizkiak: viajemos, lisonjean.
  • J-z idazten diren hitzen eratorri eta elkartuak: ojear, barriobajero.