Itzuli orri osora

Galdetzaileak

Galdetzaileek eratzaileek (determinatzaileek, izenordainak edo adberbioek) bezala funtzionatzen dute mendekoaren barruan; eta, horren hasieran derrigorrez agertzeagatik, mendekotasunaren adierazleak ere badira.

Ya no sé qué hacer (izenordaina, hacer aditzaren objektu zuzena).