Itzuli orri osora

Perpaus iragankorrak

Perpaus bihurkariak eta elkarkariak perpaus iragankor bereziak dira. Bien predikatuan me, te, se, nos, os, se pertsona-izenordain atonoak daude, subjektuaren pertsona gramatikala (9. gaia ikusi) errepikatzen dutenak.