Itzuli orri osora

Perpaus bihurkarien eta elkarkarien arteko ezberdintasunak

Perpaus elkarkariak eta perpaus bihurkariak forma berbera izan dezakete. Kasu horietan, perpausaren esanahia aztertuz gero, zein den jakingo dugu. Esate baterako:

María y Natalia se peinaban.

·Mariak eta Nataliak elkarren ilea orrazten bazuten, perpausa elkarkaria da.

· Mariak eta Nataliak beren buruak orrazten bazituzten, perpausa bihurkaria da.