Itzuli orri osora

Aditzaren forma ez pertsonalak perpaus elkartuetan

Forma pertsonaleko aditz bat eta infinitibo, gerundio edo partizipio bat dituzten perpausak ere elkartuak dira, bi baldintza bete eginez gero:

1. Forma ez pertsonalak forma pertsonaleko aditzarekin aditz-perifrasia ez osatzea.

2. Forma pertsonaleko edozein aditzak onar ditzakeen osagarri berberak onartzea (16. gaia ikusi ) (17. gaia ikusi): Antes de salir de viaje, revise cuidadosamente su vehículo.