Itzuli orri osora

Proposizioak identifikatzea

Proposizio bakoitza bereizteko eta mugatzeko, aditzak eta horien osagarriak bereizi behar dira (proposizio bat bestearen osagarria izan daitekeela kontuan hartuz).

Perpausa Þ Los objetos que más valor tenían estaban muy vigilados.

1 Proposizioa Þ Los objetos estaban muy vigilados.

2 Proposizioa Þ Que más valor tenían.