Itzuli orri osora

Perifrasien balioak

Aditz-perifrasiaren esanahia, pertsonaren formak duen xehetasunarekin batera, hurrengoa onartzen duen izen formaren araberakoa izan ohi da:

· Infinitiboak balio mailakatua (Vamos a limpiar), burutua (Acaba de telefonear), egin beharrekoa (Tienes que estudiar más), edo susmoko balioa (Debe de cerrar los lunes) duten perifrasiak eratzen ditu.

· Gerundioak balio iraunkorra (Sigue llorando) edo errepikakorra (Está llegando tarde con frecuencia) duten aditz-perpausak osatzen ditu.

· Partizipioak balio burutua duten perpausak eratzen ditu (Tiene publicadas dos novelas).