Itzuli orri osora

Aspektua

Pertsonarik gabeko adizkiek ez dute aldirik ez modurik adierazten, baina bai aspektua. Horrela, zentzu burutua (partizipioa), burutugabea (gerundioa) edo bietako zentzu bat (infinitiboa) duten aditz-perifrasiak era daitezke.