Itzuli orri osora

Hitz aldakorrak eta aldaezinak

Artikulua, adjektiboak, substantiboak, izenordainak eta aditzak hitz aldakorrak dira.

Adberbioak, preposizioak, juntagailuak eta interjekzioak hitz aldaezinak dira.