Itzuli orri osora

Gaztelaniaren sistema kontsonantikoaren aldaketak

· Sisipasa /s/ eta /z/ fonemak ez bereiztean eta hauek biak [s] hotsarekin gauzatzean datza (canción [kansión]).

· Zizipasa sisipasa bezalako fenomenoa da, baina aurkako emaitzarekin: lehen aipatutako fonema biak [z] bezala ahoskatzen dira (fabuloso [fabulozo]).

· Yeismo izeneko fenomenoa /ll/ eta /y/ fonemak ez bereiztean datza, biak [y] bezala ahoskatuz (lluvia [yuvia]).