Itzuli orri osora

Aditz erregular eta irregularrak

Aditz erregularrek erro berdina izaten dute bere forma guztietan eta bere aditz-jokoaren ereduak hartutako hondarki berdinak hartzen dituzte.

Aditz irregularretan, alde batetik zenbait aldi edo pertsonetan erroa aldatzen da eta bestetik zenbait hondarki aditz-jokoaren eredua ez bezalakoak dira. Biak batera ere gerta daitezke.

Hiru multzotan sailkatzen dira, aldaketa orainaldian (mover Þ muevo), lehenaldian (mentir Þ mintió) edo geroaldian (saber Þ sabrá) izatearen arabera.