Itzuli orri osora

Modua

Perpausetik kanpoko lotura moduan erabil daitezkeen hitz mota ugari daude. Hauen artean honako hauek daude:

· Y, ni, pero, o, mas, aunque... bezalako juntagailuak (22. gaia ikusi).

· Zenbait aditzondo (11. gaia ikusi). Besteak beste: además, entonces, después, primero, asimismo...

· Ondorioa, kontrastea eta abar adierazten duten hainbat lokuzio (11. gaia ikusi): como, por tanto, así pues, o sea, no obstante...

· En primer lugar, por ejemplo, acto seguido... bezalako zenbait izen-sintagma (15. gaia ikusi).