Itzuli orri osora

Testuetako enuntziatuak

Testuak enuntziatu kopuru aldakorrez osatzen dira. Testu bat hitz bakar batez osatuta egon daiteke (¬°Socorro!, ¬°Alto!), baina honako hauek ere, esate baterako, testuak dira: paragrafo bat, olerki bat, elkarrizketa bat, eleberri bat, eta abar. Hauek guztiak perpaus askoz osatuta daude.