Itzuli orri osora

Testu-egiturak

Hiztunaren asmoaren arabera lau testu-egitura bereiz ditzakegu:

Kontaketa-egiturak: gertaerak edo jazoerak aurkezten dituzte, denbora kontuan izanda.

Egitura azaltzaileak: gizakiaren pentsamenduaren prozesu logikoak erakusten dituen antolaketa dute: konparazioa, sailkapena, azterketa...

Konbentzitzeko egiturak: konbentzitzeko asmoa arrazoietan oinarritzen bada, argudiatzez (31. gaia ikusi) hitz egiten ari gara. Sentimenduen aipamenean oinarritzen bada, limurtzea da.

Egitura erretorikoak: hiztunak mezua asmo estetikoz erabiltzen du, hartzaileari arreta mezuan bertan jarraraziz.