Itzuli orri osora

Perpausen arteko harremana

Testu bateko perpausak ez dira askeak, baizik eta beraien artean erlazionatuta daude; nahiz eta ez egon erlazio hori adierazten duen egitura formalik. Honela bada, bi perpaus hauek kausa-efektu erlazioa dute: El terremoto asoló la ciudad de San Francisco. Las pérdidas humanas y los daños materiales fueron cuantiosos.