Itzuli orri osora

Mendekotasuna

Bi sintagmak mendekotasun formala dute, bere artean preposizioen bitartez espresaturiko baliokidetasunik gabeko harreman gramatikala ezartzen denean:

Nukleoa eta aldamenekoaren artean mendekotasunezko harreman semantikoa gertatzen da; ez da bi sintagmen arteko mendekotasuna, sintagma bereko elementuen artekoa baizik.