Itzuli orri osora

Bokatiboak

Mezuaren hartzaileari zuzendutako esamoldeak dira eta kontaktua ezarri edo mantentzeko nahiz funtzio adierazgarria betetzeko erabiltzen dira.

¡Juan! Deja en paz a tu hermano.