Itzuli orri osora

Komunztadura

Subjektuaren eta predikatuaren nukleoen artean pertsona eta numeroaren arteko komunztadura-harremana dago.