Itzuli orri osora

Adjektiboaren posizioa

Adjektiboak normalean osatzen dituzten substantiboen atzean agertzen dira:
Palomas blancas.

Substantiboen aurrean ere ager daitezke. Posizio honek kutsu poetikoa edo adierazkorra ematen du: Blancas palomas.

Beste batzutan, adjektiboaren posizio desberdinak, substantiboari dagokionez, esanahi-aldaketa dakar: un hombre pobre/ Un pobre hombre. Adjektibo batzuk, mero/mera bezalakoak, beti aurrean agertzen dira.