Itzuli orri osora
E G
1919ko urrian eratu zen juridikoki Euskaltzaindia.
Euskaltzain osoen kopurua mugatu gabea da; ez ordea, urgazleena.
1968an, Arantzazuko Batzarrean hizkuntza idatziaren batasunerako arau sistematikoagoak eskaini ziren.
Hiztegi Batua arauemailea da.
Lexikografia batzordeak Euskaltzaindiaren Gramatika Akademikoa burutzen du.