Itzuli orri osora
Gizarte-zientziak Definizioak
1 Geografia
2 Politika
3 Antropologia
4 Ekonomia
5 Soziologia
Definizioak
1 Giza taldeen portaeraren nondik norakoak eta arau ezkutuak aurkitzea du helburu.
2 Gizakiak historian zehar ikasi duena ikertzen du, bai eta ikasitakoak gizakiak gizartean duen portaeran duen eragina ere.
3 Gizakiak eta gizartea produkzio-baliabide urriez nola baliatzen diren ikertzen du.
4 Giza habitataren ezaugarriak adierazten ditu.
5 Estatua antolatzeko era desberdinak ikertzen ditu, bai eta antolakuntza-moduek gizartearen garapenean izan duten eragina ere.