Barlasai

Bao baten hormaren azalera barrualdekoa, batez ere behealdekoa.

Balaustrada

Baranda edo karel bat osatzeko moduan, goitik eta behetik elementu jarraitu banarekin elkartuta jarritako balaustre saila.

Balaustre

Baranda bat osatzen duten zutabe txikietako bakoitza.

Bataiategi

Elizan, pontea dagoen gunea edo kapera.

Katedralari atxikiriko eraikina, pontea duena.

Baketoi

Moldura biribila eta estua.

Basa

Zutabearen azpiko zatia, fusteari eusten dion oinarria. Harroin.

Basamentu

Eraikin baten beheko aldea; eraikuntza bertan bermatzen da.

Zutabe baten harroinak eta idulkiak osatzen duten gorputza.

Bozel

Sekzio erdizirkularreko moldura konbexua, bereziki arkitektura gotikoan erabiltzen zena.

Burualde

Elizako zatirik garrantzitsuena, aldare nagusia gehienetan egoten den aldea.

Bikoiztu

Zutabeak, leihoak, baoak edo arku multzoa binaka antolatuta dauzkana.

Bataiarri

Bataiatzeko erabiltzen den harria, pontea.

Bilbe

Horma, holtza, zoru eta abarren armazoia osatzen duen zur, burdina eta hondarrezko egitura, haien tarte eta hutsuneak adreiluz, oholez-eta betetzeko.

Bao

Horma batean irekitako tarte huts edo zulogunea, oro har ate edo leiho bezala erabiltzen dena.

Beirate

Bastidore baten gainean listoi, burdina edo berunez finkatutako beirazko azalera handia, baoak ixteko erabiltzen dena eta, gehienetan, balio apaingarri eta espazialak hartzen dituena.

Boluta

Oro har, forma kiribila duen apaingarria. Kapitel joniarrean, kiribilduta ageri diren elementuetatik bakoitza.